Matkalla uuteen

Elämme keskellä muutosta – ja samalla muutoksesta. Maailma ympärillämme muuttuu, liiketoimintaympäristöt muuttuvat, samoin asiakkaiden tarpeet muuttuvat. Muutoksen pyörteissä on myös intohimomme – kohderyhmänsä tavoittava, vaikuttava markkinointiviestintä. Sanomattakin on selvää, että muutosta sivusta seuraamalla ja sitä vastaan kapinoimalla ei pärjää, vaan parhaiten toimialalla menestyy se, joka hyväksyy muuttuvan toimintaympäristön ja suhtautuu siihen proaktiivisesti ja uteliaasti. Ja on jopa jokusen askeleen edellä kumppaneitaan!

Ennakkoluulottomuus on oivallinen ajattelumalli ja tuottava toimintatapa kohdata muutos. Me Legendiumissa pohdimme päivittäin, miten voisimme tehdä asioita uudella tavalla, miten tuotamme uusia ideoita ja, miten tartumme niihin mahdollisuuksiin, joita muuttuva toimintaympäristö tarjoaa. Emme reflektoi muutosta suhteessa vain itseemme, vaan pohdimme erityisesti, mitä asiakkaamme haluavat ja tarvitsevat ja, miten heidän tarpeensa mahdollisesti muuttuvat lähitulevaisuudessa. Asiakkaidemme lisäksi haluamme ymmärtää ja tuottaa lisäarvoa erityisesti tuotteiden ja palveluiden loppukäyttäjille. Siksi me käytämme vankan markkinointiviestintäosaamisemme rikastuttajana muotoiluajattelua, palvelumuotoilun prosesseja ja työkaluja.

Muuttuva aika on haastanut meidät tarkastelemaan osaamistamme, palveluitamme ja toimintatapojamme, jotta ne vastaisivat parhaimmalla mahdollisella tavalla asiakkaidemme tarpeisiin. Oman kehitystyömme muutosajureina ovat toimineet palvelujen digitalisoituminen, datalähtöisyys ja kuluttajien muuttuneet median käyttötottumukset. Kehitystyömme konkreettiset tulokset tulevat näkymään asiakkaillemme kesän ja syksyn aikana entistäkin monipuolisempina ja laadukkaampina palveluina, digitalisoituvina toimintamalleina ja henkilöstömme uudenlaisena osaamisena. Palvelumme perustuvat jatkossa kahteen osa-alueeseen: vaikuttavan markkinointiviestinnän suunnitteluun ja toteutukseen sekä strategiseen muotoiluun. Molemmissa keskiössä ovat asiakasymmärrys ja asiakaskokemus.

Emme ajattele, että olisimme kehitystyössä valmiita, vaan matka jatkuu yhdessä asiakkaidemme kanssa muun muassa design-sprinttejä tehden. Uskomme ihmislähtöiseen jatkuvaan kehittämiseen ja kehittymiseen.

Picture of Jouni Törrönen

Jouni Törrönen

toimitusjohtaja jouni.torronen@legendium.fi