/// Palvelut

Markkinointiviestintä

Markkinointi-
viestintä

Strategisista tavoitteista johdettu markkinointiviestinnän suunnittelu ja sen käytäntöön vieminen ottavat huomioon vision, mission ja oikeat kohderyhmät saavuttavat kanavat.

Meillä on kokemusta innovatiivisista ratkaisuista ja parhaista käytännöistä

Markkinointiviestintäsuunnitelma tarvitsee aika ajoin kirkastamista, vahvistamista ja toimenpiteiden suunnittelua sekä resurssien ja budjetin ajankohtaista arviointia.

Monikanavainen sisältö, innostavat ja aktivoivat tarinat ja videot tarjoavat elämyksiä ja kokemuksia eri kanavissa, erilaisille – oikeille – kohderyhmille.

Tehdään vaikuttavia digikonsepteja, verkkosivuja ja digitaalisen markkinoinnin kampanjoita.

Välillä tarvitaan nopeaa apua joustavasti, vaivattomasti ja kustannustehokkaasti pieniin ja isoihin markkinointiviestinnän tarpeisiin ammattilaisten voimin.  

Parempi ja tuloksellinen asiakasymmärrys vaatii osaavia tutkimusten ja mittaamisen palveluita sekä konkreettista tietoa antavia  asiakaspalaute- ja asiakastyytyväisyyskyselyitä.

Hakukoneoptimoinnin (SEO) avulla pyritään hankkimaan sivustolle lisää näkyvyyttä hakukoneissa – Suomen tapauksessa yleisimmin Googlessa.

Katso referenssit