/// Web-analytiikka

Web-analytiikka – tee parempia päätöksiä datan avulla

Web-analytiikan avulla voit seurata verkkosivustollasi vierailleita kävijöitä ja heidän käyttäytymistään sisältöjesi parissa. Tehokkaasti hyödynnettynä se tarjoaa vastauksia niin markkinoijalle kuin verkkosivuston kehittäjille moniin kysymyksiin:

 • Toimivatko markkinointitoimenpiteet niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti?
 • Tukevatko verkkosisällöt yrityksen strategisia tavoitteita?
 • Vastaavatko verkkosivut kävijöiden tiedontarpeisiin?
 • Ovatko sivuston käytettävyysasiat kunnossa?
 • Toimiiko sivusto teknisesti parhaalla mahdollisella tavalla?

Älä tyydy arvailemaan! Analytiikan avulla pohjaat liiketoimintaasi ohjaavat päätökset aidosti tietoon. Verkkoanalytiikkaa hyödyntämällä kehität pitkäjännitteisesti verkkosisältöjen ja markkinointitoimenpiteiden tehokkuutta, ja sitä kautta edesautat liiketoimintasi kasvu- ja menestysmahdollisuuksia.

Miten web-analytiikkaa hyödynnetään?

Verkkoanalytiikan keräämiseen on olemassa useita erilaisia työkaluja kuten Google Analytics. Analytiikkaohjelmat eivät kuitenkaan vielä itsessään ratkaise yrityksen haasteita. Kerätty data muuttuu arvokkaaksi vasta sen jälkeen, kun se valjastetaan yrityksen hyötykäyttöön, ja se johtaa aitoihin toimenpiteisiin.

Verkkoanalytiikan tuottamasta tiedosta voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavantyyppisiä asioita:

 • Mistä eri kanavista vierailijat tulivat verkkosivustolle?
 • Mikä oli vierailijoiden ikä ja sukupuoli?
 • Mistä kanavista tulivat halutuimmat vierailijat
 • Kuinka kauan kävijät viihtyivät sivustolla ja miten he liikkuivat eri sisältöjen välillä?
 • Mitkä olivat suosituimpia verkkosisältöjä?
 • Miten kampanjat ovat toimineet?

Strategiasta johdetut tavoitteet

Parhaan hyödyn web-analytiikasta saa, kun sivustolle mietitään yrityksen strategiasta johdetut ja liiketoiminnan kannalta tärkeät tavoitteet sekä niitä vastaavat mittarit. Jotta näiden mittareiden seuranta olisi mahdollista, täytyy esimerkiksi Google Analyticsiin usein asentaa erikseen tavoitteita. Ne voivat olla jonkin napin tai linkin painalluksia, yhteydenottolomakkeen tai tarjouspyynnön klikkauksia tai vaikkapa sivustolla vietetty aika.

Mittaroinnin lisäksi on tärkeää sopia tulosten säännöllisestä seurannasta ja niiden pohjalta nousseiden kehitystarpeiden viemisestä käytännön toimenpiteiksi.

Valjasta verkkoanalytiikkasi Legendiumin avulla hyötykäyttöön

Voimme auttaa yritystäsi web-analytiikan hyödyntämisessä esimerkiksi näissä asioissa:

 • Analytiikkaohjelmien (Google Analytics) asennus verkkosivustollesi.
 • Verkkosivuston tavoitteiden määrittäminen ja mittaussuunnitelman laadinta.
 • Verkkosivujen tavoitteiden ja seurantatägien (kuten mainonnan pikselit) asentaminen sivustolle.
 • Verkkosivujen sisältöjen kehittäminen hakukoneoptimoinnin ja A/B-testauksen avulla.
 • Web-analytiikan visualisointi kustomoitujen dashboardien avulla (Google Data Studio).
 • Säännöllisen analytiikan seurannan tuottaminen.
 • Johtopäätösten ja toimenpidesuositusten tuottaminen verkkoanalytiikan pohjalta.