Tietosuojaseloste

Tämä on Legendium Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 3.6.2021. Viimeisin muutos 18.1.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Legendium Oy
0997402-0
Melkonkatu 28 D
00210 Helsinki
Puh. 010 2291630

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Rekisteriasioista vastaa Toimitusjohtaja Jouni Törrönen, jouni.torronen(at)legendium.fi

3. Rekisterien nimet

 1. Legendium Oy:n Asiakas- ja markkinointirekisteri
 2. Legendium.fi:n yhteydenottolomakerekisteri
 3. Legendium.fi:n uutiskirjeen tilaajien rekisteri
 4. Legendium.fi:n työportfoliorekisteri
 5. Legendium.fi:n työnhakijarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, sopimukseen Rekisterinpitäjän ja Rekisteröidyn välillä tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen. Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
 • palvelun toteuttaminen,
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
 • Legendium Oy:n viestintä ja markkinointi mukaan lukien myynti ja suoramarkkinointi,
 • analysointi ja tilastointi,
 • asiakastyytyväisyys- ja muut vastaavat kyselyt sekä tutkimukset,
 • yhteydenottopyyntöjen hoitaminen ja yhteydenottopyynnön jättäneiden henkilöiden kontaktoiminen,
 • työportfolioiden ja/tai työhakemusten käsittely, työnhakijoiden kontaktointi ja mahdollinen rekrytointi sekä
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

5. Rekisterien tietosisältö ja tietojen säilyttäminen

1. Legendium Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Etunimi ja sukunimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Yrityksen nimi
 • Yrityksen osoite

Asiakas- ja markkinointirekisterin henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen voimassaolon ajan. Asiakassuhteen päätyttyä tiedot poistetaan 6 kuukauden sisällä rekisterinpitäjän noudattamien poistoprosessien mukaisesti.

2. Yhteydenottolomakkeiden rekisteri:

 • Etunimi ja sukunimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Yrityksen nimi

Legendium.fi:n yhteydenottolomakkeen tietoja säilytetään maksimissaan 6 kuukautta, jonka jälkeen tiedot hävitetään.

3. Uutiskirjeen tilaajien rekisteri:

 • Sähköpostiosoite

Legendium.fi uutiskirjeen tilaukseen liittyviä sähköpostiosoitteita voidaan säilyttää niin kauan kuin tietokannassa olevat sähköpostiosoitteet ovat voimassa eikä tilaaja ole perunut tilaustaan.

4. Työportfoliorekisteri:

 • Etunimi ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Portfolion verkko-osoite
 • Mahdolliset liitetiedostot

Legendium.fi:n työfortfolioon syötettävät tiedot ovat kaikki valinnaisia tietoja. Rekisteriin tallennettuja tietoja säilytetään 12 kuukautta ellei portfolion jättänyt henkilö ole erikseen pyytänyt säilyttämään tietojaan kauemmin.

5. Työnhakijarekisteri:

 • Etunimi ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • LinkedIn-profiilin osoite
 • Portfolion verkko-osoite
 • Verkkosivuston osoite
 • Haettava tehtävä
 • Hakemusteksti
 • Mahdolliset liitetiedostot (CV, portfolio)

Legendium.fi:n työhakemukseen tai avoimeen hakemukseen syötettävät tiedot ovat kaikki valinnaisia tietoja. Rekisteriin tallennettuja tietoja säilytetään 12 kuukautta ellei hakemuksen jättänyt henkilö ole erikseen pyytänyt säilyttämään tietojaan kauemmin.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti muun muassa:

 • henkilöltä itseltään asiakastapaamisissa, puhelimitse, legendium.fi verkkopalvelussa lähetetyistä lomakkeista ja viesteistä, sähköpostitse, sopimuksista tai muissa tilanteissa, joissa henkilö luovuttaa tietojaan,
 • evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla legendium.fi verkkopalvelussa,
 • yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ellei kyseessä ole suomalaisen viranomaisen lainvoimainen vaatimus. Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti Euroopan unionin (EU:n) ja Euroopan talousalueen (ETA:n) sisällä.

Tietoja voidaan siirtää EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle Legendium Oy:n uutiskirjeiden lähettämiseen ja tähän liittyvien kontaktien hallintaan käyttämässä Active Campaign -palvelussa. Palvelua valitessaan rekisterinpitäjä on varmistanut, että henkilötietoja käsitellään lain edellyttämin perustein, palvelun tietoturva on riittävä (GDPR:n mukaiset vaatimukset) ja palveluntarjoaja on osa EU:n ja Yhdysvaltain välistä ns. Privacy Shield -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on varmistaa tietoturvallinen henkilötietojen käsittely Yhdysvalloissa.

8. Evästeiden käyttö

Legendium Oy käyttää verkkosivustollaan evästeitä (ns. ”cookie”) legendium.fi -verkkopalvelun kehittämiseen, kävijäliikenteen seurantaan ja mainonnan kohdentamiseen. Voit lukea lisää Legendiumin evästekäytänteistä.

9. Rekisterien suojauksen periaatteet

Rekisterit on suojattu ja niiden käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekistereitä ei säilytetä paperitulosteena.

10. Rekisteröidyn henkilön tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostilla Legendium Oy:n  rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (kohta 2).

11. Rekisteröidyn henkilön muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa, esim. markkinointiin. Pyyntö henkilötietojen poistamiseksi tai käytön rajoittamiseksi tulee lähettää sähköpostilla Legendium Oy:n rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (kohta 2.)