/// Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimoinnin avulla potkua sivustoliikenteeseen

Hakukoneoptimoinnin (SEO) avulla pyritään hankkimaan sivustolle lisää näkyvyyttä hakukoneissa – Suomen tapauksessa yleisimmin Googlessa. Sen tärkeimmät hyödyt ovat ennen kaikkea:

 • Parantaa sivuston löydettävyyttä ja hakusijoituksia yrityksen tärkeillä hakutermeillä.
 • Kasvattaa maksutonta eli orgaanista liikennettä verkkosivustolle.
 • Hankkia lisää potentiaalisia ja liiketoimintasi kannalta relevantteja kävijöitä sivustolle.

Nykytilanteen kartoitus

Ennen hakukoneoptimoinnin aloitusta kartoitamme aina hakunäkyvyyden nykytilanteen, eli selvitämme sivustosi tämänhetkisen löydettävyyden hakukoneissa. Tämän lisäksi käymme läpi sivuston sisällöt, sivustorakenteen, linkitykset sekä tunnistamme sivustolla piilevät mahdolliset tekniset ja muut ongelmakohdat. Yhtenä tietolähteenä hyödynnämme myös verkkosivustosi tuottamaa web-analytiikkaa. Tämän perusteella laadimme konkreettisen toimenpidesuunnitelman, jonka pohjalta sivuston hakukonenäkyvyyttä voidaan lähteä kehittämään.

Avainsanatutkimuksella hakutermit haltuun

Keskeinen osa hakukoneoptimointia on selvittää mitkä ovat liiketoimintasi kannalta tärkeitä hakutermejä. Avainsanatutkimuksen avulla kartoitamme millä hakusanoilla tuotteitasi ja palveluitasi haetaan, ja mitkä ovat näiden termien hakuvolyymit ja kilpailutilanne. Avainsanatutkimus toimii hyvänä kehittämisen pohjana myös sivuston nykysisällöille sekä mahdollisille uusille sivusisällöille.

Asiakas keskiöön sisällöntuotannossa

Verkon hakukoneiden, kuten esimerkiksi Googlen, tärkein tehtävä on tarjota tiedonhakijoille mahdollisimman oikeaa, tuoretta ja haettuun hakutermiin mahdollisimman hyvin osuvaa tietoa. Tästä syystä sisällöntuotannon tulisi lähteä aina vain ja ainoastaan asiakkaiden tarpeista.
Asiakkaasi hakevat verkosta tietoa ja ratkaisuja ongelmiinsa. He etsivät tuotteita ja palveluita, joita ovat ostamassa tai joiden hankintaa he harkitsevat. Verkosta siis haetaan myös inspiraatiota asioista, jotka vasta myöhemmin konkretisoituvat mahdollisesti ostopäätöksiksi. Sen vuoksi onkin erittäin tärkeää tunnistaa minkälaisia tietotarpeita asiakkailla on ostopolun eri vaiheissa ja optimoida sisältöjä myös sen mukaan.

Verkkosisältöjen kehittäminen on jatkuva prosessi

Verkkosisältöjä tuotettaessa kannattaa kiinnittää huomiota ainakin näihin seikkoihin:

 • Varmistetaan, että sivustolla on runsaasti laadukasta eli uniikkia ja asiakkaiden tarpeet huomioivaa hyödyllistä sisältöä.
 • Sivustolle tuotetaan säännöllisesti uutta sisältöä ja päivitetään nykyistä.
 • Sisällöissä on hyödynnetty liiketoiminnalle relevantteja hakutermejä, joita myös asiakkaat käyttävät (avainsanatutkimus).
 • Oman sivuston sisällä hyödynnetään tehokkaasti linkitystä eri sisältöjen välillä.
 • Sivuston käytettävyysasiat ovat myös kunnossa, eli sivuston rakenne ja navigointi ovat vaivattomia käyttää ja tiedot löytyvät helposti.

Kun verkkosivustollesi saapuvat vierailijat viihtyvät sivusisältöjen parissa ja tutustuvat muihinkin sisältöihin, on se viesti myös Googlelle hyvästä sisällöstä. Tämän seurauksena hakusijoitukset yleensä paranevat. Hyvin suunnitellut sisällöt myös ohjaavat kävijät luontevasti kohti sivustosi tavoitteita, esimerkiksi tarjouksen lähettämiseen ja yhteydenottoon.

Legendiumin avulla potkua hakunäkyvyydelle

Voimme auttaa verkkosivustosi tehokkuuden kehittämisessä esimerkiksi näissä asioissa:

 • Verkkosivuston nykytilanteen kartoitus hakunäkyvyyden kannalta.
 • Liiketoiminnallesi tärkeiden hakutermien selvittäminen (avainsanatutkimus).
 • Hakunäkyvyyden kannalta tärkeiden asioiden laittaminen kuntoon sivustolla, esimerkiksi:

– Nykysisältöjen kehittäminen löydettävyyden näkökulmasta.
– Sisällöntuotanto mahdollisista uusista sisällöistä.
– Sivuston rakenne ja tietojen löydettävyys.
– Mahdolliset tekniset tai muut ongelmakohdat.

 • Hakunäkyvyyden jatkuva seuranta ja kehittäminen.

– Hakusijoitukset muuttuvat jatkuvasti esimerkiksi kilpailijoiden toimien ja Googlen algoritmin muutosten vuoksi. Omaan löydettävyyteen kannattaakin tästä syystä panostaa jatkuvalla seurannalla ja sisältöjen kehittämisellä.