/// Palvelut

Design

Muotoiluajattelu, muotoiluprosessi ja työkalupakissamme kulkevat muotoilun menetelmät ovat oivallisia työkaluja silloin, kun asiakkaamme ratkovat omaan palveluliiketoimintaansa liittyviä visaisia haasteita. Visaiset haasteet liittyvät usein liiketoiminnan kannattavuuteen, palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen sekä asiakaskokemukseen.

Me muotoilemme yhdessä asiakkaidemme ja tuotteiden tai palveluiden loppukäyttäjien kanssa palveluja, liiketoimintaa sekä asiakaskokemusta.

Palvelumuotoilu (Service Design) on palveluliiketoiminnan ihmislähtöistä ja ketterää kehittämistä muotoilun menetelmillä. Palveluiden ihmislähtöisessä kehittämisessä keskiössä on ihminen – palvelun käyttäjä.

Liiketoimintamuotoilu (Business Design) on liiketoiminnan strategisen tason kehittämistä ihmisiä kokonaisvaltaisesti huomioiden ja osallistaen. Liiketoimintamuotoilussa muotoilu on sidottu osaksi liiketoiminnan suunnittelua, kehittämistä ja toteuttamista.

Asiakaskokemus (Customer Experience) syntyy mielikuvista, tunteista ja kokemuksista. Asiakaskokemus lunastetaan kaikissa niissä kohtaamisissa, joissa asiakas käyttää yrityksen palveluja, tapaa yrityksen henkilökuntaa tai asioi eri kanavissa.