/// Liiketoimintamuotoilu

Muotoilu on mahdollisuus muutokseen

Liiketoimintamuotoilu on liiketoiminnan strategisen tason kehittämistä ihmisiä kokonaisvaltaisesti huomioiden ja osallistaen. Ihmisen tuominen liiketoiminnan ytimeen mahdollistaa asiakkaan ja liiketoiminnan tarpeiden yhdistämisen.

Liiketoimintamuotoilu ottaa kantaa liiketoimintamalliin ja strategisen tason kehittämiseen. Muotoilun kohteina voivat olla niin yrityksen strategia, strategian toteuttamisen keinot kuin yrityskulttuurikin.

Mitä hyötyä on liiketoimintamuotoilusta?

Liiketoimintamuotoilu sopii erityisen hyvin aikaan, jota elämme. Liiketoimintaympäristöjä haastavat muutosvoimat kuten kestävyyskriisi, COVID-19 ja VUCA-maailma – eli yhä epävakaampi, epävarmempi, monimerkityksellisempi ja monimutkaisempi toimintaympäristö – edellyttävät yhdessä tuotettavia, ketteriä ja kokeilevia ratkaisuja. Liiketoimintamuotoilun analyyttinen ja systemaattinen ote yhdistettynä luovaan ajatteluun tuottaa liiketoiminnallisesti kestäviä ja merkittäviä ratkaisuja.

Liiketoimintamuotoilun avulla voidaan ratkaista:

  • Strategian luonti tai päivittäminen
  • Uuden liiketoiminnan kehittäminen
  • Yrityskulttuurin kehittäminen
  • Työntekijäkokemuksen kehittäminen
  • Asiakaskokemuksen kehittämien
  • Asiakasymmärryksen parantaminen

Liiketoimintamuotoilussa muotoilu on sidottu osaksi liiketoiminnan suunnittelua, kehittämistä ja toteuttamista. Liiketoimintamuotoilun ajattelutapa, prosessi sekä käytettävät työkalut ja menetelmät yhdistävät empatian ja näkemyksen.

Liiketoimintamuotoilun keskiössä oleva asiakaskokemus ohjaa muotoiluprosessia vaihe vaiheelta ja kytkee lisääntyneen asiakasymmärryksen osaksi yrityksen strategiaa. Muotoilun menetelmillä tehtävä liiketoiminnan kehittäminen varmistaa sen, että tehdään oikeita asioita ja asiat tehdään oikein.

Legendiumin liiketoimintamuotoilu-palvelut

  • Liiketoimintamuotoilun projektit
  • Konsultointi
  • Valmennus