/// Digitaaliset ratkaisut

Verkkosivut ja digimarkkinointi

Legendiumissa tehdään vaikuttavia digikonsepteja, verkkosivuja ja digitaalisen markkinoinnin kampanjoita.

Legendiumin digitaaliset palvelut

Digitaalisten palvelujen konseptointi

Digipalvelun konseptoinnissa on kyse brändin ja palvelun toiminnallisuuksien yhdistämisestä kokonaisuudeksi, joka palvelee asiakasorganisaatiota parhaiten. Potentiaaliset asiakkaat tai sidosryhmät tutustuvat usein organisaatioon ja sen palveluihin verkossa, joten oikea ensivaikutelma on tärkeä.

Uutta digitaalista palvelua suunnitellessa kannattaa selvittää ensin tarkasti, millainen digitaalinen brändi halutaan luoda ja mikä palvelun käyttökokemuksessa on tärkeää. Konseptointityö aloitetaan tekemällä palvelusta määrittely.

Konseptin määrittely

Legendiumissa selvitetään määrittelyvaiheessa yhdessä asiakkaan kanssa mitä ja miksi ollaan luomassa, mitä toiminnallisuuksia palvelulla halutaan olevan, mille kohderyhmälle se on suunnattu, miten sen sisältö rakentuu ja millä aikataululla palvelu halutaan käyttöön. Myös palveluun liittyvät mittarit ja niiden käyttö suunnitellaan jo konseptointivaiheessa. Yhdessä tehdyn määrittelyn jälkeen päästään toteuttamaan konseptia käytännössä, oli kyse sitten verkkosivuista tai organisaation digitaalisesta brändistä kokonaisuudessaan.

Verkkosivujen suunnittelu ja toteutus

Legendiumissa suunnitellaan ja toteutetaan vaikuttavia, käyttäjäystävällisiä ja brändiä parhaimmalla mahdollisella tavalla esille tuovia verkkosivuja.

Kuten kaikkien digitaalisten palvelujen konseptointi, myös verkkosivujen suunnittelu aloitetaan määrittelemällä projekti. Tämän jälkeen suunnitellaan käyttökokemus eli tehdään käyttöliittymäsuunnittelu, joka kulkee käsi kädessä sivujen visuaalisen ilmeen suunnittelun kanssa. Käyttöliittymää ja visuaalista ilmettä suunnitellessa olisi hyvä olla myös kokonaiskäsitys sivujen sisällöistä, vaikka varsinaiset tekstisisällöt valmistuisivatkin vasta myöhemmin.

Hyvin suunniteltu verkkosivujen rakenne auttaa kävijää löytämään etsimänsä tiedon nopeasti ja tekee sivujen käyttökokemuksesta miellyttävän. Tässä vaiheessa projektia työssä ovatkin mukana myös Legendiumin palvelumuotoilijat. Kun verkkosivujen rakenne ja visuaalinen ilme ovat valmiit, päästään käsiksi tekniseen työhön ja sisältöihin.

Näkyvyyttä sisällöntuotannolla

Sisältöjen rakentaminen on kokonaisuus, johon kannattaa panostaa. Hyvin kirjoitetut ja hakukoneoptimoidut verkkosivutekstit vaikuttavat paljon organisaation näkyvyyteen verkossa ja välittävät tiedon lisäksi myös halutunlaista mielikuvaa brändistä. Sisällöntuotanto voidaan tehdä joko kokonaan Legendiumissa tai yhteistyössä asiakasorganisaation kanssa.

Verkkosivuille tarvitaan usein myös uusia valokuvia, grafiikkaa tai videoita. Legellä toteutetaan myös näitä sisältöjä tai muokataan tarvittaessa asiakkaan vanhoja materiaaleja uusille sivuille sopiviksi.

Verkkosivujen tekninen toteutus

Verkkosivujen tekninen toteutus tehdään aina asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Huomioimme teknisessä toteutuksessa hakukonenäkyvyyteen, saavutettavuuteen ja analytiikkaan liittyvät asiat.
Haluamme myös rakentaa sivuja, joita on helppo ylläpitää. Pidämme tärkeänä asiakkaan kouluttamista sivujen päivittämiseen, jotta käytännön työ on jatkossa mahdollisimman helppoa. Jos sivujen päivittämiseen kaivataan apua, Lege-Helppi auttaa nopeasti.

Verkkosivujen käyttäjätutkimukset

Legendiumissa tehdään myös käyttäjätutkimuksia verkkosivuille. Käyttäjätutkimus auttaa kehittämään käytössä olevia verkkosivuja käyttäjän kannalta paremmiksi ja tutkimuksia voidaan hyödyntää uusien verkkosivujen suunnittelun pohjana. Käyttäjätutkimukseen sisältyy sivujen kävijätilastojen analyysi, online-käyttäjäkysely, käyttäjähaastattelut, kuumakarttatestaus ja loppuraportti.

Digimarkkinointi ja -mainonta

Digimarkkinoinnin ja digimainonnan mahdollisuudet ovat moninaiset. Hakukoneoptimointi (SEO) on hyvin oleellinen osa organisaatioiden verkkonäkyvyyttä, mutta kanavia ja tapoja diginäkyvyyden lisäämiseen on paljon.

Hakukonemainonta ja sosiaalisen median mainoskampanjat

Verkkosivujen orgaanisen näkyvyyden lisääminen on järkevää, mutta verkkonäkyvyyden lisäämiseen kannattaa ottaa mukaan myös muita keinoja. Yksi niistä on hakukonemainonta (SEA). Hakukonemainonta on hakukonenäkyvyyttä, josta maksetaan hakusanojen ja näyttökertojen perusteella.

Legendiumissa suunnitellaan tehokkaita hakukonemarkkinointikampanjoita, joiden pohjaksi tehdään aina selvitystyö parhaista ja kustannustehokkaimmista tavoista toteuttaa kampanja. Hakukonemainonnan lisäksi teemme paljon kampanjoita sosiaalisen median eri kanaviin.

Uutiskirjeet markkinointivälineenä

Yksi tärkeä osa-alue digimarkkinoinnissa ovat uutiskirjeet, joita organisaatio voi käyttää myös tiedottamiseen. Suunnittelemme asiakasorganisaatioille uutiskirjepohjia ja niiden markkinoinnillisia sisältöjä. Autamme myös uutiskirjeiden vastaanottajalistojen hallinnassa ja muissa uutiskirjeisiin liittyvissä kysymyksissä.