/// Sosiaalisen median vuosianalyysi

Sosiaalisen median vuosianalyysi

Aika ajoin on hyvä pysähtyä tarkastelemaan yrityksen omaa sosiaalisen median tekemistä – mikä somessa on kuluneen vuoden tai tietyn tarkastelujakson aikana toiminut, ja miten sometekemistä voisi kehittää edelleen. Sosiaalisen median vuosianalyysistä saat työkaluja myös yrityksen some- tai markkinointistrategian sekä vuosisuunnitelmien laadintaan.

Mitä vuosianalyysi pitää sisällään?

Legendiumin sosiaalisen median vuosianalyysissä kartoitamme organisaationne tärkeimpien somekanavien sisällöt, miten sisällöt ovat toimineet keskeisimpien mittareiden valossa sekä tunnistamme mahdollisia kehityskohteita sometekemisessä. Analyysiin sisältyy myös tiivis kooste organisaationne kannalta kiinnostavien toimijoiden aktiivisuudesta sosiaalisessa mediassa. Tarkastelun kohteena ovat käytetyt somekanavat, julkaisuaktiivisuus, julkaisujen aihepiirit sekä somesisältöjen aikaansaamat reaktiot.

Vuosianalyysi perustuu organisaation omista somekanavista saatavaan dataan, joten analyysin tekemiseksi tarvitaan vähintään niin sanotut analyytikon oikeudet tarkasteltaviin sometileihin.

Somen vuosianalyysin sisältö:

 • Seuraajamäärä eri somekanavissa ja seuraajamäärän kehittyminen
 • Somepäivitysten saama kokonaisnäkyvyys (orgaaninen näkyvyys/mahdollinen maksettu näkyvyys)
 • Seuraajien profiili eli minkä tyyppisiä seuraajia yrityksellä on eri somekanavissa
 • Somepäivitysten toimivuus eli mitkä somesisällöt ovat toimineet hyvin, ja toisaalta mitkä sisällöt eivät kiinnostaneet kohdeyleisöä (maksimissaan viimeisen 12 kk ajanjaksolta). Sisältöjen osalta tarkasteltavat tunnusluvut ovat:
  • Kattavuus/näyttökerrat
  • Sitoutuminen julkaisuihin
 • Muiden kiinnostavien yritysten/organisaatioiden toiminta somessa (maksimissaan 3 erikseen nimettyä toimijaa)
  • Julkaisuaktiivisuus eri somekanavissa, aihepiirit ja sisältöjen saamat reaktiot (millaiset sisällöt ovat toimineet parhaiten julkisilla reaktioilla mitattuna).
 • Kehitysideoiden tuottaminen somekanavien sisällön ja sometekemisen kehittämiseksi.
 • Raportin läpikäynti yhdessä Teamsin välityksellä (1 tunti).

Kenelle?

 • Yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat ulkopuolisen näkemyksen omasta sometekemisestä ja miten sitä voisi kehittää.

Vuosianalyysin hyödyt

 • Kokonaiskuva organisaatiosi sometekemisen onnistumisesta ja mahdollisista kehityskohteista.
 • Objektiivinen näkemys, miten somesisältönne ovat toimineet tärkeimpien tunnuslukujen valossa.
 • Hyödyllistä benchmark-tietoa kilpailijoiden sometoimista.
 • Konkreettisia kehitysideoita organisaatiosi sometekemisen tehostamiseen.
 • Työkaluja markkinointistrategian, sosiaalisen median strategian tai somevuosisuunnitelman laatimiseen.

Hinnoittelu

 • Perushintaan sisältyy organisaation 1–3 somekanavan läpikäynti ja maksimissaan 3 erikseen nimettyä muuta toimijaa/kilpailijaa (kultakin maksimissaan kolme somekanavaa).
 • Mahdollisten lisäkanavien ja -kilpailijoiden hinnoittelu erillisen tarjouksen mukaan.
 • Hinta alkaen 2 900 € + alv