Kehitys-lehden sometekemistä tuettiin vuosianalyysin avulla

Ulkoministeriö julkaisee globaaleihin kehityskysymyksiin keskittyvää Kehitys-Utveckling-lehteä neljä kertaa vuodessa. Lehti tarjoaa lukijoille monipuolisesti sisältöjä myös verkossa sekä sosiaalisen median kanavissa. Kehitys-lehdessä vuoden 2022  kehityskohteeksi oli valittu vahva panostaminen verkkosisältöihin sekä sosiaalisen median kanavien käytön tehostamiseen. Avuksi otettiin Legendiumin toteuttama sosiaalisen median vuosianalyysi.

Sosiaalisen median vuosianalyysissä kartoituksen kohteena olivat Kehitys-lehden käytössä olevat somekanavat eli Facebook, Instagram, Twitter ja LinkedIn.  Analysointia varten Legendiumin käytössä oli Kehitys-lehden somekanavista saatavat omat analytiikat sekä Meltwaterin mediaseurannan työkalu. Näiden avulla kaikista vuoden 2021 aikana julkaistuista sisällöistä tehtiin kattava analyysi. Selvityksen tavoitteena oli muun muassa kartoittaa parhaiten ja heikoiten toimineet somejulkaisut ja julkaisujen saama näkyvyys sekä ymmärtää millaisia seuraajia Kehitys-lehdellä on somekanavissaan.

Vuosianalyysi vahvisti sometekemistä

Vuosianalyysin avulla tunnistettiin, miten Kehitys-lehden somejulkaisut olivat toimineet tärkeimpien mittareiden kuten kattavuuden ja julkaisuihin sitoutumisen osalta. Selvitys tuotti myös konkreettisia kehityskohteita ja ideoita lehden somekanavien käyttöön ja lukijoiden parempaan sitouttamiseen sosiaalisessa mediassa.

Kehitys-lehden vs. päätoimittaja Hanna Päivärinta kertoo, että sosiaalisen median vuosianalyysi oli kiinnostava saada. 

– Oli  hyödyllistä saada ulkopuolisen tahon  näkemys sosiaalisen median kanavien käytöstämme. Analyysin pohjalta nousi esiin hienoja onnistumisia, mutta myös kehityksen paikkoja. Selvitys tarjosi konkreettisia ideoita someaktiviteettiemme vahvistamiseen.

Kysy lisää miten sinun yrityksesi voisi hyötyä sosiaalisen median vuosianalyysistä:

Markku Selander: Designer, Analytics & Data
markku.selander(at)legendium.fi
puh. 050 542 5998