/// Brändi

Brändistrategiat ja graafinen suunnittelu

Tarjoamme markkinoinnin suunnitteluun liittyvien palveluiden koko kaaren nykytila-analyysiin pohjautuvasta brändistrategiasta aina graafiseen suunnitteluun ja markkinointiviestinnän toimenpiteiden vaikuttavuuden mittaamiseen saakka.

Brändin kirkastaminen, brändistrategian tekeminen tai uuden brändin suunnittelu alusta lähtien ovat prosesseja, joilla teemme yhdessä asiakasorganisaation kanssa brändistä erottuvan, vahvan kilpailukeinon. Markkinoinnin suunnittelua tehdään aina tiiviissä yhteistyössä, sillä vaikka Legendium on osaaja omalla alallaan, on asiakas sitä taatusti omallaan. Organisaation markkinoinnin suunnittelussa tarvitaan aina paljon pohjatietoa myös markkinointiviestinnän ulkopuolelta.

Suunnittelutyön pohjalle toteutamme analyysin, jossa selvitämme markkinointiviestinnän lähtötilanteen heikkouksineen ja vahvuuksineen sekä toiveet tulevasta. Näin löydämme tavoitteet, joita kohti alamme pyrkiä – työn lopputuloksena voi olla brändistrategia, brändistrategiasta johdettu markkinointisuunnitelma, kaikki markkinointiviestinnässä tarvittava logoineen ja graafisine ohjeistoineen tai vain joku näistä.

Legendiumin brändipalvelut:

 • Brändistrategia
 • Markkinointistrategia
 • Markkinointisuunnitelma
 • Brändi-ilmeen / yritysilmeen uudistaminen
 • Graafinen suunnittelu ja logosuunnittelu
 • Graafisen ohjeiston laatiminen
 • Nykytila-analyysit suunnittelutöiden pohjalle
 • Markkinointimateriaalit
 • Mittaaminen 

Graafinen suunnittelu ja brändin kirkastaminen

Aika ajoin eteen tulee tilanne, jossa brändi on jo olemassa, mutta aika on saattanut tehdä sille temppujaan. Tässä vaiheessa brändiä ei välttämättä kannata lähteä muuttamaan kokonaan. Brändin kirkastamisessa aloitetaan kiteyttämällä ensin brändin ydin eli se, mitä ollaan ja mitä halutaan olla. Tämän jälkeen brändi muotoillaan.

Olennainen osa brändin muotoilua on yritysilmeen uudistaminen tai sen suunnittelu, oli kyseessä sitten vanha tai uusi brändi. Vaikka olemme huippuja markkinoinnin strategisen suunnittelun ja graafisen suunnittelun yhdistämisessä, Legendiumissa tehdään tietysti visuaalisia töitä myös ihan sellaisenaan, sillä joskus pohjatyö on jo tehty ja päästään heti käsiksi siihen näkyvään osaan työstämme.

Graafisesta suunnittelusta puhuttaessa ajatellaan usein ensimmäisenä logoja, jotka ovat brändi-ilmeen ehkä näkyvin elementti. Organisaatiot tarvitsevat yleensä logon ja brändivärien määrittelyn lisäksi käyttöönsä laajan kattauksen muitakin materiaaleja, joita graafiset suunnittelijamme myös toteuttavat. Suunnittelemme asiakkaillemme paljon muun muassa erilaisia markkinointimateriaaleja.

Visuaalisen ilmeen ylläpitäminen on tärkeää myös suunnittelutyön jälkeen. Asiakasorganisaatio saakin aina itselleen graafisen ohjeiston, jonka avulla visuaalista ilmettä on helppo pitää hallinnassa. Jos jossakin graafisessa suunnitteluun tai mihin tahansa brändiin liittyvässä tarvitaan pika-apua brändäyksen tekemisen jälkeen, Lege-Helppi tarjoaa apua nopeasti.

Brändin muotoilemisen jälkeen päästään brändin jalkautukseen eli markkinointiviestinnän käytännön toimenpiteiden suunnitteluun.

Markkinointisuunnitelman tekeminen

Yhdessä tehdystä brändityöstä saamme johdettua muun muassa markkinointiviestinnän suunnitelman, jossa määritellään toimenpiteet ja niiden mittarit seuraavalle 12 kuukaudelle. Markkinointiviestintäsuunnitelman perusteella organisaatio on valmis aloittamaan vaikuttamisen toimenpiteet oikein mitoitetuilla resursseilla, jolloin vuoden aikana ei pääse tulemaan ikäviä yllätyksiä – jos yllätyksiä tulee, ne ovat hyvin tehdyn markkinointisuunnitelman kanssa usein positiivisia.

Markkinoinnin suunnittelun jälkeen:

 • Markkinoinnin rooli ja merkitys organisaation strategisissa tavoitteissa on kirkastettu.
 • Markkinointiviestinnän kohderyhmät on selkeytetty.
 • Keskeiset sisällöt ja markkinointikanavat on määritelty.
 • Toimenpiteet on määritelty ja aikataulutettu.

Markkinoinnin tulosten mittaaminen

Me Legendiumissa myös seuraamme, mittaamme ja optimoimme markkinointiviestinnän toimenpiteiden vaikuttavuutta, jotta niiden toiminnan tehokkuus pystytään varmistamaan.