/// Markkinointiviestinnän suunnitelma

Markkinointiviestinnän suunnitelma

Liiketoiminnan strategisista tavoitteista johdettu markkinointiviestintä­suunnitelma ja sen käytäntöön vieminen huomioi yrityksen mission, vision, arvot ja erityisesti ihmiset, kohderyhmän, jonka haluamme tavoittaa heille merkityksellisissä kanavissa. Meillä Legendiumissa on kokemusta ihmislähtöisistä, innovatiivisista ja liiketoimintaa tukevista markkinointiviestinnän ratkaisuista.

Mitä?

Markkinointiviestinnän suunnittelu ja toimenpiteet seuraavalle kahdelletoista kuukaudelle (12 kk). Toimenpiteet johdetaan organisaation strategiasta yhdessä avainhenkilöiden kanssa.

Kenelle? 

Yrityksille ja organisaatioille, jotka ovat juuri päivittäneet strategiansa.

Miten?

Markkinointiviestinnän suunnitelma palveluna. Legendium auttaa kirkastamaan liiketoimintastrategiasta johdetut markkinointiviestinnän tavoitteet ja luomaan niiden pohjalta markkinointiviestintäsuunnitelman seuraavalle kahdelletoista kuukaudelle.

Projektin kesto on kokonaisuudessaan noin kaksi viikkoa. Työ sisältää kolme työpajaa (à 2 h) asiakasorganisaation avainhenkilöiden kanssa ja markkinointiviestintäsuunnitelman dokumentoinnin.

Miksi/asiakashyöty?

  • Tukee strategian toimeenpanoa ja jalkauttamista
  • Kirkastaa brändiä
  • Vahvistaa markkinointiviestinnän asiakaslähtöisyyttä

Yritys tai organisaatio on valmis aloittamaan markkinointiviestintäsuunnitelmassa määritellyt vaikuttamisen toimenpiteet ja kiinnittämään tähän tarvittavat resurssit.

Hinnoittelu

  • Sisältää 3 työpajaa (à 2 h) ja kirkastetun markkinointiviestinnän suunnitelman​ dokumentoinnin (10–15 sivua)
  • Projektin läpimeno 2 viikkoa
  • Legendiumista projektiin osallistuu kaksi henkilöä (osaamisprofiilit vastaavat asiakkaiden tarpeita)
  • Hinnat alkaen 4 400 € + alv