Paperi ja Puu -lehden konsepti uudistettiin

Paperi ja Puu -lehti toimii metsäpohjaisen bioklusterin äänenkannattajana. Se on toimialan arvostettu ammattijulkaisu, jolla on reilun 100 vuoden historia. Lehden menestyksekkään historian taustalla on aina ollut lukijoita kiinnostava ja laadukas sisältö.

Lehden julkaisijan Puunjalostusinsinöörit ry:n ja Legendiumin yhteistyön alkajaisiksi haluttiin lehteä tuoda vahvemmin tähän päivään ja myös muihin kanaviin helposti saavutettavaksi. Lehden konseptin uudistus todettiin tarpeelliseksi. Toiveena oli laajentaa aiemmin tiukemmin jäsenlehtenä toimineen julkaisun kohderyhmää entistä enemmän myös alan opiskelijoihin ja muihinkin kohderyhmiin.

Uudistuksessa tarkennettiinkin aluksi halutut kohderyhmät ja erilaiset lukijaprofiilit. Lehden rakenne sekä juttutyypit uusittiin ja videot otettiin mukaan osaksi konseptia. Tavoitteena on tarjota kiinnostavaa sisältöjä kutakin kohderyhmää ajatellen. Samalla sisällön rima asetettiin entistäkin korkeammalle.

Myös visuaalinen ilme päivitettiin aiempaa luettavammaksi ja houkuttelevammaksi.

Lehden hyvä, perinteikäs ja maailmallakin tunnettu nimi – Paperi ja Puu – säilyi entisellään, mutta nimiö sai uuden asun ja sen yhteyteen otettiin käyttöön alan moni-ilmeisyyttä täydentävä creating bioeconomy -epiteetti.

Tuloksena tyytyväiset lukijat

Lehtiuudistus otettiin lukijakunnassa hyvin vastaan. Lukijatutkimuksen mukaan 90 prosenttia Paperi ja Puu -lehden lukijoista on erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä lehteen. 81 prosenttia pitää sisältöä itselleen hyödyllisenä. Ajallisesti lehden parissa vietettävä aika on kaksinkertainen verrattuna tietopankin muihin päättäjälehtiin.

Lukijat kiittelivät kommenteissaan muun muassa Paperi ja Puu -lehden laadukasta ulkonäköä ja sisällön ajankohtaisia ja ammatillisesti hyvin palvelevia artikkeleita.

Lukijoiden arvostamia aihealueita ovat etenkin uudet teknologiat, toimialan uutiset, innovaatiot sekä tutkimustieto.

Sisältöä eri kanavissa

Lehden uudistamisen jälkeen haltuun otettiin myös digitaaliset kanavat. Paperi ja Puun twitter-tili sekä uutiskirje tarjoavat aktiivisesti ajankohtaisia uutisia ja aloituksia keskusteluihin sekä ohjaavat lukijoita verkkojulkaisuun (paperijapuu.fi).