Finnsementin brändi-ilme kirkastui

Finnsementti sementtirekka

Kotimainen sementinvalmistaja Finnsementti oli uudistanut strategiansa. Yrityksen identiteetti ei kuitenkaan enää vastannut kaikilta osin tämän päivän tarpeisiin. Finnsementti halusi myös vahvistaa kuulumistaan kansainväliseen CRH-konserniin.

Brändi on yrityksen kulmakivi, ja se erottaa yrityksen muista yrityksistä. Vahva brändi vastaa kysymyksiin kuka olet ja miksi olet olemassa. Legendiumin tehtävänä oli tukea Finnsementtiä kirkastamaan brändi-ilmeensä ja auttaa sitä prosessin läpiviennissä.

Tavoitteena oli tarjota asiakkaalle työkaluja sellaisen identiteetin luomiseksi, joka vahvistaa toivottua mielikuvaa ja lisää tehokkuutta markkinointiviestinnän toimenpiteisiin.

Kahdessa työpajassa pureuduttiin ytimeen

Brändi-ilmeen kirkastamiseksi järjestettiin kaksi työpajaa. Ensimmäiseen työpajaan yrityksen myynnin ja markkinoinnin avainhenkilöt valmistautuivat vastaamalla yrityksen toimintaan liittyviin kysymyksiin etukäteen. Kyselyyn oli helppo vastata sähköisellä lomakkeella. Analyysin perusteella selvisi brändin vahvuudet ja heikkoudet.

Yhdessä luotiin mielikuva siitä, millainen yritys haluaa olla ja mitä liiketoimintatavoitteita se haluaa korostaa. Sementinvalmistaja halusi edelleen tuoda esiin perinteisiä juuriaan, olla vakaa ja luotettava toimija. Jatkossa se halusi korostaa vielä enemmän dynaamisuuttaan, ammattimaisuuttaan ja jatkuvaa uudistumistaan.

Toisessa työpajassa Finnsementin väelle esitettiin kolme vaihtoehtoista brändi-identiteettiä visuaalisine ilmeineen. Näistä valittiin se, mikä parhaiten tuki uutta brändi-ilmettä. Yhdessä päätettiin myös kerrontatyylistä (tone of voice) eli siitä, millaista puhetyyliä käytetään viestinnässä. Samalla vahvistettiin bränditarina: mikä olemme ja miten toimimme.

Kiteytetyt viestit vievät kohti tavoitteita

Prosessi lähtölaukauksesta valmiiseen brändi-identiteettiin kesti kaikkineen viisi kuukautta. Tämän jälkeen Finnsementin tuotteiden ilmeet ja markkinointimateriaali muutettiin uuden ilmeen mukaisiksi. Modernia ilmettä hyödynnetään nyt kaikessa sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä.

Uuden brändi-identiteetin tehtävä on vahvistaa Finnsementin mielikuvaa sen vision ja arvojen mukaisena organisaatiossa. Kun ydinviestit ja viestinnälliset tavoitteet on kerralla kiteytetty, ne ohjaavat toimintaa ja vievät yritystä kohti sen strategisia tavoitteita.

Markkinointimateriaaleja ja markkinoinnin toimenpiteitä on nyt helppoa ja tehokasta tehdä, kun raamit ovat selvillä. Pitkässä juoksussa tämä säästää myös merkittävästi aikaa ja rahaa.